Destek +90 392 4442298/ Müşteri Paneli

Felaket Kurtarma

Bilişim hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması için, Olağanüstü Durumda Kurtarma Planı yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu plan İş sürekliliği planlamasının da bir parçası olup, siber saldırılar, doğal afetler, bina yangını veya cihaz arızaları gibi olumsuz olaylar karşısında, şirketinizi korumaya odaklanan otomatik uygulamalar dizisidir. Plan felaket anında önceliklerin ne olduğu, kurtarmanın alacağı zaman düşünülerek geliştirilmelidir. Bunun dışında dijital verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması olağanüstü kurtarma planın hazırlanırken önemli bir yere sahiptir. Olağanüstü Durumda Kurtarma planı iş sürekliliği için, yeni donanımların hazır edilmesinde, kullanılacak uygulamaların kurulmasında ve verilerin hızla geri yüklenerek sistemin ayağa kaldırılmasında oldukça önemlidir. Yani bu plan, yaşanılan felakete rağmen işletmenin tüm yönlerini çalışır durumda tutmaya yarayan bir iş sürekliliği planıdır. Sürekliliği sağlayabilmek için, risk değerlendirmesi, plan ve analiz yapılmalıdır. Plan, şirket üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla,  

bozulan sistemleri ve ağları kurtarmak için adım adım tasarlanmalıdır. İyi bir olağanüstü kurtarma planı, felaketler ve olumsuz olaylar durumunda bile iş sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. İş sürekliliği sürecinin ana dayanağı olarak görülmesi gereken “Olağanüstü Durumda Kurtarma” planları için, alternatif veri merkezleri düşünülebilir. İşte bu noktada DatumCenter, Olağanüstü Durumda Kurtarma planları için, kurumların felaket anında bile iş sürekliliği sağlamaları amacıyla alternatif çözümler sunmaktadır.

İzlenmesi gereken adımlar neler olmalı?

- Sunucuları, bilgisayarları, yazıcılar gibi donanımlar, programlar ve veri tabanlarının listesi çıkarılmalıdır.

- Standart donanımlar kullanmak yeni donanım gereksinimi ve imaj almada kolaylık sağlayacaktır.

- Kurulumu yeniden yapılması gerektiğinde yazılımların kopyalarının elde tutulması önemlidir.

- Donanım ve yazılımların yeniden yapılandırma işlemi öncelik sırası belirlenerek sıralanmalıdır.

- Olağanüstü Durumda kurtarma planının dokümantasyonu iş sürekliliği planı dokümantasyonunun bir parçası olarak hazırlanmalıdır.

Çalışıp çalışmadığını kontrol amacıyla planı periyodik olarak test etmek gerekmektedir.

 

Copyright © 2012 DatumCenter. Tüm Hakları Saklıdır.