Destek +90 392 4442298/ Müşteri Paneli

E-Posta Politikası

DatumCenter Veri Merkezi’ne ait elektronik posta hizmetini kullanan tüm kullanıcılar için bu yönerge kapsamında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. DatumCenter kullanıcılarının, bu hükümlere titizlikle uymaları elektronik posta hizmetinin yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.
a. E-Posta Hizmet Kullanım Esasları
Gigabyte Ltd. Fener Sokak No:2 Kızılbaş, Lefkoşa adresine muhkim DatumCenter’a ait, e-posta hesapları tüm kullanıcıları için [ad]@domain.adi şeklinde açılır. Kullanım kotaları aşıldığında kullanıcı e-posta gönderemez veya alamaz.
b. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.

c. Kullanıcı, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.
d. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarında barındırdıkları içeriklerden ve gerçekleştirilen tüm elektronik posta işlemlerinden sorumludur.
e. Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.
f. Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
g. Kullanıcı şifresi sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı ilk kullanımdan itibaren dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şifre en az 6 karakter olmalıdır, 123456 gibi sıralı sayılar, kişinin veya yakınlarının ismi gibi herkes tarafından bilinen bilgiler olmamalıdır. Yeni parola oluştururken içerisinde EN AZ 1 SAYI, 1 HARF VE 1 NOKTALAMA İŞARETİ olmalıdır. Şifre kullanımından doğacak problemlerden DatumCenter yükümlü tutulamaz.

h. Kullanıcı hesabı;
    1. Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,
    2. Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,
    3. Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin DatumCenter tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.
    4. DatumCenter uzun süre kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir.

i. DatumCenter elektronik posta kaynakları; “zincir elektronik postalar”, reklam, aldatma, karalama gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) göndermek için kullanılamaz.
j. Tüm elektronik posta içerikleri ve eklentileri açılmadan önce zararlı kodlara ve virüslere karşı taramadan geçirilmelidir. Herhangi bir tehditte DatumCenter sorumlu tutulamaz.
k. DatumCenter kullanıcının elektronik posta sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilginin adli makamlarca talep edilmesi durumunda yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.
l. DatumCenter Veri Merkezi’nin izni ve bilgisi olamadan kurum e-posta hesapları dış bir mail sunucuya ya da servise yönlendirilemez.
m. E-posta hesap sahipleri, posta hesaplarının şifrelerini unuttukları ya da kaybettikleri zaman DatumCenter’a şahsen bilgi vermeleri ve şifre yenileme talebinde bulunmalıdırlar.

Copyright © 2012 DatumCenter. Tüm Hakları Saklıdır.