Destek +90 392 4442298/ Müşteri Paneli

1994’ten bu güne bilişim sektöründe hizmet veren GigaByte Limited, 17 yıllık deneyimi, birikimli çekirdek kadrosu ve kendi kaynakları ile DatumCenter ’i kurdu. GigaByte Ltd, ürünlerine eklemiş olduğu Veri Merkezi hizmeti ile sektörüne öncülük yapmaktadır. Bilişim sektöründe veri merkezi hizmetlerine de ağırlık veren GigaByte Ltd, DatumCenter' da oluşturduğu standartlar ve uzman teknik kadrosu ile ağ şebekesini ve veri merkezi fiziksel güvenliğini, sürekli kontrol altında tutmaktadır. Sistemleri, kurduğu sanal ve fiziksel güvenlik sistemleri ile 7 gün 24 saat gözetim altındadır. Kurumsal ve bireysel kullanıcılarına güvenilir, kesintisiz ve modern bir anlayış ile farklı hizmetler sunmakta ve sektörde edindiği itibarını, veri merkezi hizmetleri ile pekiştirmektedir. Gigabyte Ltd, DatumCenter veri merkezinde "Sanal Sunucu", "Sunucu Barındırma", "Web ve E-posta Barındırma", "Alan Adı Kaydı" ve "Yazılım Sanallaştırma" hizmetleri vermektedir. Ayrıca müşterilerine Bulut Bilişim’in hizmet modelleri olan “Konum Sanallaştırma Servisi” LAAS, “Platform Sanallaştırma Servisi” PAAS ve “Yazılım Sanallaştırma Servisi” SAAS ile özel çözümler sunmaktadır. Gün geçtikçe bu hizmetlere yenileri eklenerek gelişmekte, hatta dünya bilişim pazarında da yer almak ve hizmetlerini uluslararası marketlere taşımak için tanıtım pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kalite Sisteminin Amacı

Firmamız üst yönetimi, kuruluşun amacına uygun, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bölüm sorumlularına ve çalışanlara bir çerçeve oluşturan, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi taahhüdünü ve tüm çalışanların ve müşterilerinin firmadan beklentilerini içeren kalite politikasını oluşturmuştur.
- Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı hareket ederek;
- Müşteri istekleri doğrultusunda mevcut ürün yelpazesine kaliteden ödün vermeden, yeni ürünler ekleyerek;
- Ürün ve Hizmet kalitesini arttırıp müşteri memnuniyetini sağlayarak;
- Hizmetlerini birinci dereceden etkileyen kanun ve mevzuatlara uyarak;
- Sektörümüzdeki yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek;
- Kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçirip ve iyileştirme fırsatları ile geliştirerek;
- Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak;
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak;
- Kaliteden ödün vermeden etik değerlere saygılı bilişim firması çizgisinden ayrılmamaktır.

Oluşturduğu kalite yönetim ve güvenlik sistemine uyan ve sürekli geliştiren GigaByte Ltd, DatumCenter veri merkezi ürün ve hizmetlerini, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli iyileştirmeyi, kalitesinden ödün vermeksizin maliyetleri düşürerek müşteri kârlılığını ve mutluluğunu sağlamayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

İleri teknolojileri kullanan, yurt içinde ve yurt dışında katma değerli çözümler sunan, değişim ve gelişimi yönlendiren, müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerinin birinci derecede tercih ettiği, uluslararası standartlarda ve kalitede bir marka ve öncü bir firma olmak.

Misyonumuz

Kalite bilinci ve gizlilik ilkesi ile bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek, bilgi birikimimizi veri merkezi ürün ve hizmetlerine dönüştürerek kalıcı müşteri memnuniyetleri yaratmak; sürekli eğitim, değerlendirme ve iyileştirme yöntemleriyle devamlı gelişmeyi, yenilemeyi sağlayan bir iş ortağı olmak için çalışmaktır.

Prensiplerimiz

Şeffaflık, Erişilebilirlik, Güvenilirlik, Dürüstlük, Yenilikçilik ve Sorumluluk. Birlik ve Beraberlik ile Müşteri Odaklılık.

 

Bilgi Güvenliği Ve Yönetim Sistemi

GigaByte Ltd. çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir. Gigabyte Ltd faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin veri tabanlarına, özel erişim/bağlantı bilgilerine kritik cihazlara ait özel yapılandırma bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, devlet kuruluşları ve taşeronlarımız ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Hizmetlerimizin sürekliliğini, kritik bilgilerin gizliliğini ve bilgi varlıklarımızın bütünlüklerini sağlamak için;

- ISO 27001:2005’e uygun bir yönetim sistemi kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
- Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor, Kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için kontroller uyguluyoruz.
- Amacımıza ulaşmak için kullandığımız en değerli kaynak çalışanlarımızdır. Bu yüzden bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
- KKTC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
- Teknik gereksinimlere uygun çalışmaya önem veririz.
- Bu politikayı güncelliği açısından yılda bir gözden geçiririz.

Amaç

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı:
- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Gigabyte Ltd in bilgi varlıklarını korumak, Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak.
- Bilgiye erişe bilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak, Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak.
- İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
- Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS koordinatörüne rapor etmek ve BGYS koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,
- Bilgiye erişe bilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Copyright © 2012 DatumCenter. Tüm Hakları Saklıdır.