DESTEK +90 392 4442298/ GİRİŞ/KAYIT OL

1994’ten bu güne bilişim sektöründe hizmet veren GigaByte Limited, 17 yıllık deneyimi, birikimli çekirdek kadrosu ve kendi kaynakları ile DatumCenter’i kurdu. GigaByte Ltd, ürünlerine eklemiş olduğu Veri Merkezi hizmeti ile sektörüne öncülük yapmaktadır. Bilişim sektöründe veri merkezi hizmetlerine de ağırlık veren GigaByte Ltd, DatumCenter'da oluşturduğu yüksek standartlar ve uzman teknik kadrosu ile, ağ şebekesini ve veri merkezi fiziksel güvenliğini, sürekli kontrol altında tutmaktadır. Sistemlerini, kurduğu sanal ve fiziksel güvenlik sistemleri ile 7 gün 24 saat gözetim altında tutmaktadır. Kurumsal ve bireysel kullanıcılarına güvenilir, kesintisiz ve modern bir anlayış ile farklı hizmetler sunmakta ve sektörde edindiği itibarını, veri merkezi hizmetleri ile pekiştirmektedir. Gigabyte Ltd, DatumCenter veri merkezinde "Fiziksel Sunucu", "Sanal Sunucu", "Sunucu Barındırma", "Web ve E-posta Barındırma", "Alan Adı Kaydı", "Olağanüstü Durum Hizmetleri", "Yazılım Sanallaştırma" ve "Çağrı Merkezi" hizmetleri vermektedir. Gün geçtikçe bu hizmetlere yenileri eklenerek gelişmekte ve hatta dünya bilişim pazarında da yer almak için tanıtım pazarlama faaliyetlerini uluslararası marketlere taşımaktadır.

Oluşturduğu kalite yönetim ve güvenlik sistemine uyan ve sürekli geliştiren GigaByte Ltd DatumCenter veri merkezi, ürünlerini ve hizmetlerini, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli iyileştirmeyi, kalitesinden ödün vermeksizin maliyetleri düşürerek müşteri kârlılığını ve mutluluğunu sağlamayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Kalite Sistemi ve Amacı

Firmamız üst yönetimi, kuruluşun amacına uygun, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bölüm sorumlularına ve çalışanlarımıza bir çerçeve oluşturan, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin etkililiğinin süreksel olarak iyileştirilmesi taahhüdünü ve tüm çalışanlarının ve müşterilerinin firmadan beklentilerini içeren kalite politikasını oluşturmuş ve dokümante etmiştir.

 - Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı hareket ederek,
 - Müşteri istekleri doğrultusunda mevcut ürün yelpazesine kaliteden ödün
 vermeden, yeni ürünler ekleyerek,
 - Ürün ve Hizmet kalitesini arttırıp müşteri memnuniyetini sağlayarak,
 - Hizmetlerimizi birinci dereceden etkileyen kanun ve mevzuatlara uyarak,
 - Sektörümüzdeki yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek,
 - Kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçirmek ve sürekli
 iyileştirme fırsatları ile geliştirmek.
 - Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde
 kullanılmasını sağlayarak,
 - Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini
 sağlayarak,
 - Kaliteden ödün vermeden etik değerlere saygılı bilişim firması çizgisinden
 ayrılmamaktır.

Vizyonumuz

İleri teknolojileri kullanan, yurt içinde ve yurt dışında katma değerli çözümler sunan, değişim ve gelişimi yönlendiren, müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerinin birinci derecede tercih ettiği, uluslararası standartlarda ve kalitede bir marka ve tanınmış öncü bir firma olmak.

 

Misyonumuz

Kalite bilinci ve gizlilik ilkesi ile bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek, bilgi birikimimizi veri merkezi ürün ve hizmetlerine dönüştürerek kalıcı müşteri memnuniyetleri yaratmak; sürekli eğitim, değerlendirme ve iyileştirme yöntemleriyle devamlı gelişmeyi, yenilemeyi sağlayan bir iş ortağı olmak için çalışmaktır.

 

Prensiplerimiz

Şeffaflık, Erişilebilirlik, Güvenilirlik. Dürüstlük, Yenilikçilik, Sorumluluk. Birlik ve Beraberlik ile Müşteri Odaklılık.

Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi

GigaByte Ltd. çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir. Gigabyte Ltd faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin veritabanlarına, özel erişim/bağlantı bilgilerine kritik cihazlara ait özel konfigürasyon bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, devlet kuruluşları ve taşeronlarımız ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Hizmetlerimizin sürekliliğini, kritik bilgilerin gizliliğini ve bilgi varlıklarımızın bütünlüklerini sağlamak için;

 - ISO 27001:2005’e uygun bir yönetim sistemi kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 - Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor, Kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için kontroller uyguluyoruz.
 - Amacımıza ulaşmak için kullandığımız en değerli kaynak çalışanlarımızdır. Bu yüzden bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
 - KKTC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
 - Teknik gereksinimlere uygun çalışmaya önem veririz.
 - Bu politikayı güncelliği açısından yılda bir gözden geçiririz.

 

Amaç

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı;

 - İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Gigabyte Ltd in bilgi varlıklarını korumak, Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü
 bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak, Bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 - İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 - Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 - Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS koordinatörüne rapor etmek ve BGYS koordinatörü tarafından soruşturulmasını
 sağlamak,
 - Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
 - Virüs

Copyright © 2017 DatumSpace. Tüm Hakları Saklıdır.